För dig som längtar hem till dig själv, din själ och vill må bra på riktigt.

Energimedicin

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för läkande tekniker som
behandlar människor och dess nervsystem, kropp, det mentala,
det känslomässiga och själen för att skapa balans, läkning och hälsa.​

 

Energimedicin är kraftfullt även i ledarskap, business, företags- och organisationsperspektiv genom att frigöra hinder och skapa alignment från intention, vision till förverkligade resultat.

 

 

 

 

 

 

Går på djupet

Energimedicin går på djupet för att finna och frigöra bakomliggande orsaker, mönster och blockeringar till de symtom som uppträder och skapar problem eller ger symtom i ditt liv, på känslomässig, mental, fysisk och energimässig nivå.

 

Symtomen kan vara t ex stress, oro, tvivel, smärta, trötthet, tomhet, kroppsliga besvär, relationsproblem, sorg, negativa mönster och situationer som upprepar sig.

Transformerar

Genom att lösa upp och släppa på blockeringar frigörs det som begränsar och håller dig tillbaka. Energimedicin är kraftfullt och transformerar hinder och problem till energi, kraft och möjligheter. 

 

Genom att lösa upp blockeringar frigörs energi, naturligt flöde och kraft - så att din mänsklighet och inre potentialen får ta plats

i hela livet.

Frigör dig

När blockeringar släpper så frigörs din kraft och energi vilket innebär att det skapas utrymme för dig att vara den du är, må bra
​och njuta av livet. 

 

Samtidigt stärker du kontakten med ditt inre, det gör att du kommer hem till dig själv, känner dig hel och kan vara den du är liksom följa din själs livsväg. 
Vilket frigör din potential.

Företag och organisationer

Energimedicin går på djupet för att finna och frigöra bakomliggande orsaker, mönster och blockeringar till problem 
i organisationer och företag.

 

Problemen kan vara t ex konflikter, ohälsa, dålig lönsamhet, stress, dåligt inflöde av kunder, låg omsättning eller negativa mönster och situationer som upprepar sig.

Transformerar problem till möjligheter

Genom att lösa upp och släppa på blockeringar som ligger bakom det som begränsar och skapas hållbara förutsättningar för att skapa stora resultat.

 

Energimedicin är kraftfullt och transformerar hinder och problem till energi, kraft och möjligheter - hos indvider, grupper och organisationer.

 

Genom att lösa upp blockeringar frigörs energi, flöde och kraft - så att resultat kan skapas från intention och visionens kraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapar resultat

När blockeringar släpper så frigörs företags och organisationers inneboende kraft och energi vilket innebär att det skapas utrymme för resultat på en helt ny nivå, utan mer eller hårdare arbete. Det handlar om rätt person på rätt plats, utifrån intention, vision, samspel och kompetenser.

 

Processen frigör både ledning och medarbetare från begränsningar som gör skillnad och skapar hälsa och arbetsglädje.

För dig som längtar hem till dig själv, din själ och är beredd att skapa förändring.

Mentorprogram 
med energimedicin

För kraftfull personlig och professionell utveckling,
som gör märkbar skillnad i ditt liv.

 

Du kan teckna dig för mentorsprogram i tre eller sex månader där du får kontinuerliga och kraftfulla sessioner samt löpande uppföljning kring övningar och uppgifter mellan sessionerna.

 

Det här är för dig som önskar magisk transformation och förändringar på riktigt.