För dig som längtar hem till dig själv, din själ och vill må bra på riktigt.

Behandling med energimedicin

Uråldrig läkekonst för den moderna människan
Energimedicin är ett samlingsbegrepp för läkande tekniker som behandlar nervsystemet, kroppen, det mentala, det känslomässiga och själen
för att skapa balans, läkning och hälsa.​

Energimedicin

Energimedicin är välgörande vid symtomen som t ex stress, oro, tvivel, smärta, trötthet, tomhet, kroppsliga besvär, relationsproblem, sorg, negativa mönster och situationer som upprepar sig.

 

Under behandlingen frigörs negativa energimönster och blockeringar ur ditt system, flöde frigörs och du får en fördjupad kontakt med dig själv, din inre röst, den du är och vad du vill.

 

Varje behandling är unik och utgår från vad just du behöver för att bli fri från begränsningar, negativa mönster och hämningar. Under behandlingen skapas en fördjupad kontakt med din känsla av den du är och med din inre röst. 

Behandling

Behandlingen sker på distans via telefon och inleds med ett samtal för att identifiera orsaker till blockeringar som skapar problem och olika symtom i ditt liv, på känslomässig, mental, fysisk och energimässig nivå.

 

Grundorsak får läka
​Under behandlingen så går vi till själva grundorsaken på ett problem eller blockering. 

 

Genom att finna grunden så kan också orsaken  och blockeringar frigöras fullt ut och du blir fri från det som varit symtom på ett djupare problem i ditt liv. 

Frigör dig

När blockeringar släpper så frigörs din kraft och energi vilket innebär att det skapas utrymme för dig att vara den du är, må bra
​och njuta av livet. 

 

Samtidigt stärker du kontakten med ditt inre, det gör att du kommer hem till dig själv, känner dig hel och kan vara den du är. Vilket frigör din potential.

För dig som längtar hem till dig själv, din själ och är beredd att skapa förändring.

Mentorprogram 
med energimedicin

För kraftfull personlig och professionell utveckling,
som gör märkbar skillnad i ditt liv.

 

Du kan teckna dig för mentorsprogram i tre eller sex månader där du får kontinuerliga och kraftfulla sessioner samt löpande uppföljning kring övningar och uppgifter mellan sessionerna.

 

Det här är för dig som önskar magisk transformation och förändringar på riktigt.

Lina Lanestrand

Är grundare, rektor och lärare på Skandinaviska Energimedicinskolan. Lina genomför de behandlingar som bokas här via skolans hemsida.

 

Lina är beteendevetare, Master Trainer in Energy medicine, Mysticism and Shamanism, Advanced Practioner in Energy Medicine, NLP Master Practioner, Transformativ coach, Mindfulness- och andningsinstruktör och Kraniosakral terapeut.

Energimedicin

terapeuter

Här finner du presentation och kontaktuppgifter till diplomerade Energimedicinterapeuter, som är utbildade vid Skandinaviska Energimedicinskolan.

 

Studenter

 

 

 

Här finner du presentation och kontaktuppgifter till studenter på utbildningen till Energimedicin-terapeuter som erbjuder elevsessioner, vilket ingår som en del av deras utbildning.