Varmt välkommen till

Skandinaviska Energimedicinskolan

Utbildningar och behandlingar i energimedicin, för hälsa och välmående - som gör skillnad.


Skandinaviska Energimedicinskolan startade 2018 av Lina Lanestrand med en stark vision och verksamhetsidé. 
Skolan erbjuder enskilda behandlingar för individer och håller kontinuerligt utbildning för nya terapeuter.

  • Skolans Vision

    Att bidra till hela och friska människor som mår bra i sig själva, står i sin fulla kraft, är i kontakt med sitt inre och verkar för ett gott och  hållbart samhälle.

  • Skolans Verksamhetsidé

    Att erbjuda behandlingar, kurser, föreläsningar och terapeututbildningar inom energimedicin. Energimedicin hjälper människor; individer, grupper, organisationer och företag, att läka i grunden för att bli, vara och skapa utifrån sin fulla potential.

  • Skolans Värderingar

    Att med djup trygghet, kompetens och autencitet samskapa  för läkning och hållbarhet, med den högsta intentionen.


“When all your energies are brought into harmony, your body flourishes. And when your body flourishes, your soul has a soil in which it can blossom in the world. These are the ultimate reasons for energy medicine—to prepare the soil and nurture the blossom.”​ Donna Eden