Välkommen till Skandinaviska Energimedicinskolan

 

 

 

 

Utbildningar, behandlingar och inspiration ​i energimedicin för hälsa och välmående
- som gör skillnad.

Hitta hem till dig; till kropp, själ
och din potential med energimedicin.

 

 

 

Utbildning

Ger djup kunskap om energimedicin, som gör skillnad i ditt och andras liv. 

 

Energimedicinterapet-utbildning 
En 2-årig utbildning i energimedicin som ger kunskap i energimedicin och terapeutiska tekniker för att frigöra människors mentala, fysiska, känslomässiga eller energimässiga blockeringar.


Energimedicinen som ingår i utbildningen utgår från shamansk visdom och läkekonst.

 

Energimedicin i business
En 4-månaders utbildning för ledare och entreprenörer där energimedicinens visdom,
tillämpas i kombination med modern affärsutveckling,  i syfte att förverkliga visioner. 

Behandling

Energimedicin är ett samlings-begrepp för läkande tekniker som behandlar nervsystemet, kroppen, det mentala,
det känslomässiga och själen för att skapa balans och läkning.​ Så att du kan hitta hem till dig själv och
må bra - på riktigt.

 

Energimedicin är välgörande vid symtomen som t ex stress, oro, tvivel, smärta, trötthet, tomhet, kroppsliga besvär, relationsproblem, sorg, negativa mönster och situationer som upprepar sig.

 

Under behandling frigörs negativa energimönster och blockeringar ur ditt system, energi och flöde frigörs och du får en fördjupad kontakt med dig själv, din inre röst, den du är och vad du vill.

Inspiration

Webinarier, kurser, event och ceremonier i energimedicin.

 

Få inspiration och kunskap om hur energimedicin kan främja hälsa, energi liksom personlig, andlig och professionell utveckling.

Om Skandinaviska Energimedicinskolan

Skolan grundades av Lina Lanestrand 2018.


Intention

I samklang med livet som helhet vårda och ge näring till jordens & livets blomstring.

 

Ursprungsshamanerna berättar att den dag örnen och kondoren åter flyger sida vid sida så är världen åter rättvänd, då råder balans på jorden, balans mellan det feminina och maskulina, balans mellan jord och människa och fred råder i vår värld.


Vision

Att bidra till hela och friska människor som mår bra i sig själva, står i sin fulla kraft, är i kontakt med sitt inre och verkar för en god och hållbar värld. 

 

Energimedicin hjälper människor; grupper och organisationer att läka i grunden för att vara och skapa utifrån sin fulla potential, så att vi tillsammans kan skapa och uppleva paradiset på jorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Värderingar

Att med djup trygghet, kompetens och autencitet samskapa för läkning och hållbarhet, med den högsta intentionen.

 

“When all your energies are brought into harmony, your body florishes. And when your body flourishes, your soul has a soil in which it can blossom in the world. These are the ultimate reasons for energy medicine—to prepare the soil and nurture the blossom.”​ Donna Eden